Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej uwielbiane przez nasze dzieci.

Ponad miesiąc temu  rozpoczęliśmy zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z naszego przedszkola. Każde dziecko jest bardzo aktywne na zajęciach, stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia i współdziałać w grupie. Co robimy na zajęciach: kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała, zwiększamy ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu, kształtujemy i zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśniową, uaktywniamy układy: narządów ruchu, oddechowego i krążenia,  pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy.
Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole. 

                                                                                                                             Małgorzata Stańczyk