Zajęcia otwarte metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w grupie III

28.02.2019r odbyły sie zajęcia otwarte z zajęć ruchowych opartych na metodzie Ruchu Rozwijającego W.Sherborne. W zajęciach tych aktywnie  uczestniczyła mama Gabriela P.                                                                                                                             

Zajęcia te prowadzone są w grupie III  od października 2018r.  Odbywają się one  2 razy w miesiącu  w czwartki, prowadzone przez Elżbietę Stępniewską  i Bogusławę Mielczarz.                               

Metoda Ruchu Rozwijającego podczas  zabaw ruchowych  przynosi duże korzyści dla dzieci, ponieważ:
- wspomaga  ich rozwój,
- uczy współdziałania z partnerem i grupą,
- pozwala wykorzystać nagromadzoną energię,
- uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.
-wyzwala wśród uczestników wiele radości i zabawy.

Zajęcia te  poprzez różnorodne propozycje aktywności ruchowej w kontakcie z innymi mają  na celu budowanie:

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
- świadomości przestrzeni i działania w niej,
- świadomości relacji - dzielenia przestrzeni z dziećmi i nawiązywania z  nimi bliskiego kontaktu.

 

                                                                                          Bogusława Mielczarz,  Elżbieta Stępniewska