VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

     W ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich,

dzieci z grupy I udały się 29.05.2015 r. na pobliskie Doliny,

aby skorzystać ze ścieżki zdrowia.

Głównym celem projektu jest rozwój aktywości fizycznej, aktywne

i konstruktywne formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu

oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Dzieci wspinały się na drabinkach, chodziły po równoważni,

pokonywały przeszkody oraz wykonywały powierzone zadania

na sprzęcie sensomotorycznym. Doskonaliły umiejętności biegania

w wyznaczonym miejscu i kierunku oraz zatrzymywania się na określony

sygnał. To był udany spacer po zdrowie.

 

                                                                                                     Małgorzata Stańczyk