Sprzątanie Świata 2019

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA -"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

W minionym tygodniu miała miejsce 25 akcja sprzątania świata. Z tej okazji Nasze Przedszkolaki jak co roku włączyły się do akcji „Sprzątania Świata”. Dzieci z chęcią i radością przystąpiły do sprzątania „Naszej Ziemi”, dzielnie zbierały wyrzucone na trawniki czy chodniki śmieci.

Tegoroczne sprzątanie odbyło się w wielu miejscach. Najmłodsze dzieci sprzątały okolice przedszkola, średniaki udały się na pobliskie „Doliny”, natomiast dwie najstarsze grupy posprzątały las w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego.

Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Ewa Kowalczyk