Siedmiomilowe buty przedszkolaka

     

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy IV realizować będą Program z zakresu aktywności zdrowotnej, turystyki i rekreacji „ Siedmiomilowe buty przedszkolaka”.  Ma on na celu zachęcanie dzieci i ich rodziców do aktywnego, zdrowego i twórczego spędzania czasu wolnego. Dla dzieci głównym celem , wokół którego będą się skupiały ich działania, będzie poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury, historii oraz baśni i legend, a także zdobycie odznaki turystycznej „ Siedmiomilowe buty”. Warunkiem zdobycia odznaki jest przemarsz 30 km,  udokumentowanych pieczątkami  w dzienniczkach turystycznych każdego dziecka. Dzieci z IV grupy zdobyły pierwsze kilometry i wpisy podczas wycieczki na stadion lekkoatletyczny ( 2 km). Przed nimi jeszcze długie trasy do pokonania, ale nie zabraknie im wytrwałości bo towarzyszy im wiara, radość i turystyczna piosenka na ustach.

                                                                             Autorka programu: Małgorzata Stańczyk