Rowerowy maj podsumowany!

Dnia 14.06.2019 r. odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji kampanii „Rowerowy maj”. Jej celem było promowanie wśród dzieci aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

Na wspólnym spotkaniu na sali gimnastycznej oklaskami nagrodzono wszystkich uczestników kampanii, szczególnie tych najbardziej wytrwałych. Nie zabrakło również wspólnych zabaw ruchowych i pląsów, które przypomniały przedszkolakom, że codzienny ruch i uprawianie sportów są niezbędne dla utrzymania zdrowia.

W naszej placówce aktywny udział w kampanii „Rowerowy maj” wzięło 60 przedszkolaków. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Te dzieci, które miały najwięcej przejazdów, dostały dodatkowo upominki ufundowane przez sponsorów kampanii. Ponadto dla dwóch najaktywniejszych grup w przedszkolu przyznane zostały nagrody grupowe:

I miejsce – grupa III – zaproszenie do bawialni „FlySky”,

II miejsce – grupa II – zaproszenie do bawialni „Raj Urwisa”

(oba wyjścia możliwe do zrealizowania również we wrześniu 2019).

Dziekujemy wszystkim, którzy wspierali dzieci podczas trwania „Rowerowego maja” – Rodzicom, Opiekunom, Wychowawcom i Pracownikom przedszkola. Mamy nadzieję na równie liczny udział w kampanii w przyszłym roku szkolnym!