Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanowiony on został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1992, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Osoby niepełnosprawne każdego dnia stawiają czoła trudnościom, jakie niesie los. Niezależnie od tego, czy są niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie czy intelektualnie NIGDY nie przestają być pełnowartościowymi ludźmi,
a ich codzienna walka z przeciwnościami może być dla nas, zdrowych, wzorem do naśladowania.

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną tzn., że wśród nas są dzieci które urodziły się np. z gorszym wzrokiem, słuchem, nie mogą chodzić lub słabo rozumieją co do nich mówimy. Powinniśmy zadbać o to, by te dzieci nie musiały być same, smutne lecz mogły uczestniczyć w codziennym naszym życiu: zabawie i nauce.

Integracja dzieci zdrowych i tych, które los doświadczył niepełnosprawnością, kształtuje wrażliwą na potrzeby innych ludzi osobowość i przełamuje bariery stereotypów. Wspólne zabawy, zajęcia, wycieczki w naturalny sposób uwrażliwiają na potrzeby innych, kształtują w dzieciach najpiękniejsze wartości oraz uczą wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności i empatii.

Naszą rolą – rolą osób dorosłych – jest uświadomienie im, że
niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźna, że nie można się nią zarazić!

W naszym przedszkolu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
których celem było przede wszystkim:
- kształtowanie pozytywnych wartości i postaw wobec niepełnosprawnych rówieśników;
- przybliżenie istoty ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Osób  Niepełnosprawnych;
- uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych;- propagowanie idei integracji wśród dzieci;
- wzbudzanie poczucia empatii, szacunku i troski dla niepełnosprawnego rówieśnika;
- zgodne i bezpieczne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Z tej okazji Rodzice dzieci z grupy II wraz z p.Małgorzatą Zapałą zaprezentowali wzruszające przedstawienie pt: "Pięć życzeń Natalki". Inscenizacja ta powstała w oparciu o baśń Wioletty Piaseckiej, a jej przesłaniem było przybliżyć do siebie dwa światy – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w tym przypadku wzrokowo.
Świat osób niesłyszących przybliżyła p.Renata Kurtek, która także nauczyła zebrane dzieci podstawowych gestów języka migowego.

Niech podsumowaniem obchodów tego niezwykłego święta będą słowa wspomnianej inscenizacji:

Tak, tak ... zaraz ktoś z Was powie, że cuda się zdarzają tylko w bajkach. Ale przecież każdy może stać się „małą iskierką” i rozgrzać serca innych, aby zauważyli drugiego człowieka: tego, który wskutek swojego kalectwa wolniej biega, słabiej uczy się, a może różni się wyglądem. Możecie sprawić, że osoby niepełnosprawne spojrzą na świat inaczej.
Gwarantuję, korzyści będą obustronne – Wy poczujecie się potrzebni, a może odnajdziecie w nich przyjaciela, a oni uwierzą, że życie jest piękne i warto żyć!

Dziękujemy Rodzicom, p.Małgorzacie Zapale, p.Renacie Kurtek i p.Bożenie Kawiorskiej
za pomoc w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszym Przedszkolu.

Agnieszka Hajduk i Jolanta Łakomiec