Mali Patrioci

 „ Mali Patrioci”

29. 11.2017r. dzieci z grupy IV wzięły udział w IV Świętokrzyskim Przeglądzie Małych Form Scenicznych „ Mały Patriota”. Zaprezentowały widowisko artystyczne pt. „ Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką”.  Podczas konkursu dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich i tanecznych. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury, tradycji i historii. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami.  Dzieci otrzymały  Dyplom oraz Statuetkę .

                                                                                          Małgorzata Stańczyk, Karina Iwańska