IV Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Dnia 7 maja 2018 roku dzieci z grupy IV udały się do Kieleckiego Centrum Kultury na IV Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i  Młodzieży.
Zaprezentowane występy artystyczne i spektakle były skierowane do  najmłodszej widowni . Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny. Poprzez różnorodne zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, w/w placówki służą pomocą edukacyjną, organizują czas wolny oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swoich wychowanków. Obejrzane spektakle dostarczyły dzieciom dużo radości.

                                                                                                                 

                                                                                                                  Małgorzata Stańczyk