Grupa III

20 listopada w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka przedszkolaki z grupy III, pytane o najważniejsze z przysługujących im praw, najczęściej wskazywały na następujące prawa: prawo do zabawy, radości, przyjaźni, miłości. Po wypowiedziach dzieci wykonały plakat, który ilustruje „ich głosy”.