Grupa IV

10.05. w gr. IV odbyły się zajęcia profilaktyczne "Potrafimy współpracować" prowadzone przez p. psycholog J. Prajsnar, pracownika MZPPP. Dzieci uczestniczyły w zabawach, wykonywały zadania wymagające od nich wzajemnego słuchania się, czekania na swoją kolej oraz współdziałania.