Grupa IV

Dzieci z gr. IV opanowują trudną sztukę
posługiwania się widelcem i nożem...