Grupa II

DZIEŃ ZIEMI 2018

20 kwietnia w grupie II z okazji Światowego Dnia Ziemi

podsumowano wiadomości dotyczące dbania o naszą planetę Ziemię.

Ten szczególny dzień, był także okazją do uświadomienia dzieciom
szkodliwości palenia papierosów dla ludzkiego zdrowia oraz powietrza,
którym wszyscy oddychamy.

Obchody Swiatowego Dnia Ziemi to okazja do uwrażliwienia dzieci
na potrzeby naszej planety oraz
konieczność dbania o nasze wspólne dobro - środowisko przyrodnicze. 

Po teoretycznej części zajęć dzieci wspólnie wykonały plakat stokrotki - symbolu czystego powietrza i szczęśliwej planety Ziemi.

Jolanta Łakomiec, Agnieszka Hajduk