Grupa II

 

 

 

 

Od 8 listopada do 21 grudnia dzieci z grupy II uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu z zakresu edukacji językowej „Pozawerbalne sposoby komunikacji”. Poznawały alternatywne sposoby porozumiewania się m.in. za pomocą mimiki twarzy (rozpoznawały i nazywały emocje), za pomocą gestów języka migowego, symboli graficznych systemu Makaton. Oglądały obrazki,  książki dla osób niewidomych. Rozpoznawały za pomocą zmysłów przedmioty z najbliższego otoczenia, np. poprzez dotyk - zabawki, poprzez smak - owoce. Podsumowaniem projektu był konkurs wewnątrzgrupowy „Znamy te symbole i gesty”. Dzieci rozpoznawały poznane symbole graficzne i manualne oraz szukały na terenie przedszkola znaków, które rozumiemy bez słów.

Mariola Golc, Karina Iwańska