Grupa I

Dnia 31.01.2019 roku w grupie I odbyły się zajęcia otwarte, na których gościliśmy mamę Wojtka Z. i tatę Tymoteusza M. Maluszki w trakcie wspólnych zabaw utrwalały znajomość popularnych bajek dla dzieci. Rozwijały umiejętność logicznego myślenia, mowę, doskonaliły koncentrację uwagi poprzez rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych, wyszukiwanie i wskazywanie odpowiedniej ilustracji dotyczącej bohaterów poznanych bajek. Doskonaliły także kompetencje matematyczne podczas liczenia przedmiotów i wskazywania kolejnych liczebników głównych. Chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach muzyczno - ruchowych oraz rysowały po śladzie piernikowy domek "Baby Jagi". Za aktywny udział w zajęciach wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci piernikowych ciasteczek. Rodzicom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne zajęcia otwarte. Nauczyciele grupy I