Gimnastyka metodą R. Labana w grupie III

Grupa III ćwiczy z butelkami

 

 

 

 

Aby uatrakcyjnić ćwiczenia gimnastyczne można wprowadzić przybory nietypowe jak np. - butelka plastikowa. Dzieci z grupy III miały możliwość poznać na zajęciach gimnastycznych nowe zabawy i ćwiczenia z butelką plastikową. Dzięki ćwiczeniom z przyborami nietypowymi dzieci ćwiczą intensywniej, dłużej utrzymują koncentrację uwagi, wzmacniają różne grupy mięśniowe, doskonalą cechy motoryczne. Zabawy z przyborem sprzyjają pobudzaniu inwencji twórczej, zmuszają dziecko do twórczych poszukiwań, do odkrywania nowych możliwości swojego ciała. Przybory nietypowe są idealne do pomocy w improwizowaniu scenek opowieści ruchowych, kompozycji muzyczno- ruchowych, dzięki czemu ćwiczący mogą w szybkim tempie osiągnąć wszechstronny rozwój fizyczny, koordynację ruchową, poczucie rytmu, wytrzymałość.

                                                                                                             Wychowawcy