Ferie w przedszkolu - Zimowa Olimpiada

        Wiek przedszkolny w wielkim stopniu rzutuje na rozwój i na przyszłe losy człowieka.
Dlatego na całym świecie temu okresowi życia poświęca się specjalnie dużo uwagi.
Wszechstronny rozwój człowieka polega nie tylko na rozszerzeniu zakresu wiedzy, kształtowaniu uzdolnień, wyrabianiu aktywności postawy w stosunku do otoczenia społecznego, ale także na kształceniu sprawności ruchowej. Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka.
Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków do osiągnięcia dojrzałości fizycznej u dzieci w naszym przedszkolu odbyła się "Zimowa Olimpiada" w ramach programu aktywności ruchowej pt: "Chcesz zdrowym być w przedszkolu ćwicz".
W Olimpiadzie wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w ferie zimowe 2016.


Jolanta Łakomiec
Małgorzata Stańczyk