DZIEŃ ZIEMI

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

 

Dzień  Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi, które obyły się 16 kwietnia 2019r.

W zrozumieniu  tak ważnych kwestii jakimi są życie w zgodzie z przyrodą oraz prezentowanie postaw proekologicznych pomogli rodzice dzieci z grupy drugiej. Państwo Katarzyna i Paweł Ryczek oraz Luiza Buras – Sokół i Ireneusz Sokół w ciekawy i pełen energii sposób przedstawili krótki spektakl pt. „Ratujemy Panią Ziemię”. Ponadto dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą ekologiczną dokonując podziału surowców wtórnych oraz udzielając odpowiedzi na pytania w quizie ekologicznym, za co zostały nagrodzenie ekologicznymi upominkami.

Ewa Kowalczyk