Dzieci z grupy III w kampanii "Mamo, tato, wolę wodę"

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mamo, tato, wolę wodę”, w gr. III odbyły się zajęcia, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka oraz utrwalenie nawyku picia wody.

Na początku dzieci poznały fizyczne cechy wody, mówiły do czego jest ona potrzebna, jak się zmienia w zależności od temperatury. Zastanawiały się, kiedy należy pić wodę. Padały następujące odpowiedzi: podczas zabawy w sali, na świeżym powietrzu, gdy się dużo ruszają, biegają, ale również w czasie choroby.

Przedszkolaki obiecały, że po przyjściu z przedszkola do domu, będą namawiać rodziców do picia wody.