DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

     Dnia 1.06.2015r. obchodziliśmy Dzień dziecka na sportowo.

Gościli u nas trenerzy p. Tomasz Krążek i Jerzy Marzec z podopiecznymi – grupą

młodzieżową trenującą w Kieleckim Klubie Płkarskim „Korona”.

Pani dyrektor Anita Wiączek powitała gości oraz złożyła wszystkim dzieciom życzenia

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życząc udanej sportowej zabawy.

Wszystkie dzieci przyjęły wspólne hasło na dzień sportu ”Zyjmy zdrowo na sportowo”

oraz zażyły przyrzeczenie sportowe.

Sportowcy przygotowali dla dzieci cztery stacje z różnymi aktywnościami sportowymi,

w których udział brały wszystkie grupy wraz z trenerami oraz wychowawcami grup.

Wszystkim udzielił się dobry nastrój. Dzieci chętnie trenowały z naszymi gośćmi.

Chłopcy zaprezentowali również ćwiczenia ze swoich treningów

i zachęcali przedszkolaków do uprawiania sportów.

Po wysiłku fizycznym dzieci otrzymały słodkie nagrody oraz ordery „Mistrza Sportu”.

 

Pragniemy serdecznie podziękować trenerowi koordynatorowi ds. szkolenia dzieci

i młodzieży panu Markowi Grabie za chęć współpracy z Naszymi Przedszkolem.

 

mgr Zafia Jończyk – Piątek

mgr Ewa Kowalczyk