Czyste powietrze wokół nas

 

W  poniedziałek 29 kwietnia  dzieci z grupy trzeciej oraz czwartej wzięły udział w piątym, ostatnim już spotkaniu w ramach prowadzonego w naszej placówce programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem zajęć było podniesienie kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Program „Czyste powietrze wokół nas” obejmował dzieci w wieku 5 – 6 lat, które wzięły udział w pięciu spotkaniach, podczas których miały okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu, jak również wyrobić odpowiednie postawy zachowania się w towarzystwie osób palących. Także rodzice naszych przedszkolaków mieli okazję dowiedzieć się czy przypomnieć, jak szkodliwy wpływ ma palenie na ich dzieci i ich samych podczas prelekcji poprowadzonej przez pana Łukasza Frąk przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz panią Jadwigę Zapałę z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Mamy nadzieję, iż wiedza, która w ciekawy sposób została przekazana podczas zajęć dla dzieci jak i prelekcja dla rodziców będzie wykorzystana i nasze przedszkolaki nie będą narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego, a w przyszłości ochroni je przed sięganiem po wyroby tytoniowe.

Ewa Kowalczyk