Bezpieczny patrol - spotkanie trzecie.

Bezpieczny patrol – Bądź bezpieczny na drodze

 

Bezpieczeństwo to jedna z priorytetów w wychowaniu dzieci, a w szczególności wtedy gdy nie do końca zależy ono od nas rodziców czy wychowawców, dlatego podczas trzecich zajęć o bezpieczeństwie poruszony został temat poruszania się po drogach.

Zajęcia odbyły się  w czwartek 23 maja dla grup młodszych i 27 maja dla dzieci starszych. Podczas sotkań dzieci omówiły zasady przechodzenia przez jezdnię z sygnalizatorem świetlnym oraz bez niego, zostały uczulone na konieczność zwracania uwagi na innych użytkowników dróg. Zajęcia miały ciekawą formę. Pomocne było wykorzystanie zabaw ruchowych, tablicy interaktywnej czy innych pomocy takich jak historyjka obrazkowa czy zadania z ilustracją sygnalizatora świetlnego. 

Ewa Kowalczyk