Bezpieczeństwo

  W czwartek 22 grudnia 2016r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w spotkaniu poruszającym tematykę bezpiecznego zachowania w domu i w przedszkolu. Okres przedświąteczny, to dobry czas aby uświadomić dziecku istnienie niebezpieczeństw związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego, spożywaniem lekarstw, środków chemicznych oraz konsekwencji płynących z niewłaściwych zachowań (wychylanie się przez okno, zabawy ostrymi narzędziami). Poprzez formę teatralną dzieci utrwaliły sobie zasady bezpiecznego i kulturalnego spożywania posiłków, prawidłowego zachowania się podczas zajęć plastycznych (bezpieczne używanie nożyczek, pędzla, koralików, kleju). Bardzo ważne jest wzbudzanie w dzieciach czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

 

                                                                                        Małgorzata Stańczyk, Mariola Golc