Apel z okazji Świąt Majowych

Uroczyste spotkanie

w Inegracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach  

pod hasłem „Polska – moja Ojczyzna”


Majowe Święta Narodowe, dają nam okazję do przypomnienia sobie, że możemy być dumni z tego, iż jesteśmy Polakami. Od najmłodszych lat każde dziecko potrafi zarecytować wiersz Władysława Bełzy rozpoczynający się słowami „Kto ty jesteś? Polak mały”. Nauka tego wiersza to taka pierwsza lekcja patriotyzmu. Również Święta Narodowe, takie jak Święto Konstytucji 3 Maja, czy Święto Flagi są okazją do wychowania patriotycznego naszych dzieci.

Taka lekcja patriotyzmu odbyła się 25.04 2018 r. w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach. Podczas uroczystego apelu dzieci dowiedziały się, że patriotyzm wyraża się w przywiązaniu i miłości do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy żyją i pracują na tej ziemi. Wszystkie te treści wyrażone były przez dzieci w słowach wierszy, takich autorów m.in. jak Cz. Janczarski, M. Konopnicka, W. Bełza, H. Łochocka, a także przeżywane dzięki wspólnemu śpiewaniu patriotycznych pieśni (m.in. Płynie Wisła, płynie; Krakowiaczek; Maszerują strzelcy; Wojenko, wojenko; Czerwone jabłuszko; O mój rozmarynie; Pałacyk Michla; Idą leśni; Deszcz jesienny deszcz; Morze nasze, morze) oraz wykonywaniu tańców ludowych. Podczas tych występów dzieci wyrażały dumę z tego, że są Polakami i mieszkają w Polsce.

W czasie uroczystości została przekazana również dzieciom bogata wiedza na temat historii i znaczenia naszych symboli narodowych: godła, flagi i hymnu.

Za aktywny udział dzieci zostały nagrodzone drobnymi upominkami oraz flagami i zachęcone do wzięcia udziału wraz z rodzicami w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie miasta Kielce.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci odpowiedziały na pytania postawione w wierszu W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” dając wyraz swojej miłości do Ojczyzny i przynależności narodowej.

 

                                                                               Uroczystości prowadziła mgr Renata Kurtek

 

 Artykuł można przeczytać w wydaniu internetowym "Echa Dnia". Link do materiału: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/nietypowa-artystyczna-lekcja-patriotyzmu-w-przedszkolu-w-kielcach,13134375/