Przedszkolna Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY -  p.  Sylwia N.                            

ZASTĘPCA                – p.  Izabela W.-N.  

SEKRETARZ              - p. Rafał M.                                                

SKARBNIK                – p.  Karolina P.                                             

 

TRÓJKI ODDZIAŁOWE

Grupa I
p. Joanna M.
p. Karolina S.
p. Izabela W.-N.

Grupa II
p. Beata I.
p. Sylwia N.
p. Anna M.

Grupa III
p. Karolina P.
p. Edyta N.-R.
p. Agnieszka Sz.-K.

Grupa IV
p. Rafał M.
p. Bożena K.
p. Kinga L.-J.