Pracownicy przedszkola

DYREKTOR:
- mgr Wiączek Anita
 
WICEDYREKTOR:
- mgr Stępniewska Elżbieta
 
KADRA PEDAGOGICZNA:
- mgr Małgorzata G.
- mgr Mariola G.
- mgr Agnieszka H.
- mgr Anna I.
- mgr Karina I.
- mgr Zofia J.-P.
- mgr Ewa K.
- mgr Renata K.
- mgr Jolanta Ł.
- mgr Bogusława M.
- mgr Marta P.
- mgr Małgorzata S.
- mgr Małgorzata Z.
- mgr Jowita M.
 
POMOCE NAUCZYCIELA:
- Elżbieta B.
- Halina G.
- Bożena K.
- Barbara K.

 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
- Agnieszka W. - główna księgowa
- Beata L. - referent
- Agnieszka H. - samodzielny referent

 
PRACOWNICY KUCHNI:
- Dorota O. - kucharka
- Iwona G. - pomoc kucharki
- Dorota K. - pomoc kucharki
- Elżbieta P. - pomoc kucharki
 

PRACOWNICY OBSŁUGI:
- Krzysztof  K.- konserwator
- Ryszard C. - dozorca
- Zbigniew W.- dozorca

 

PIELĘGNIARKA:
- Helena S.