Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


I. Prowadzone przez nauczycieli i specjalistów przedszkola:

1. Zajęcia ze specjalistami dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (rewalidacja z zakresu: terapii logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, korekcji wad postawy, treningu umiejętności społecznych).

2. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli grup w ramach korygowania i wspomagania rozwoju z dziećmi wymagającymi dodatkowych oddziaływań pedagogicznych.


II. Organizowane we współpracy z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach:

1. Punkt konsultacyjny z p. mgr Justyną Prajsnar - psychologiem, p. mgr Magdaleną Latos - pedagogiem, p. prof. Jolantą Góral-Półrola - neurologopedą z MZPPP w Kielcach.

- spotkania odbywają się na terenie przedszkola:

Harmonogram na rok szkolny 2018/2019
23.11.2018r. (piatek) - godz.13:00-15:00
09.01.2018r. (środa) - godz.13:00-15:00 


2. Dyżur neurologopedy  - p. prof. Jolanta Góral-Półrola 

- spotkania odbywają się na terenie przedszkola:

Harmonogram spotkań na rok 2018/2019


3. Warsztaty dla rodziców:

 

4. Przesiewowe badanie mowy dzieci zdrowych 5- i 6-letnich przeprowadzone 
przez p. prof. Jolantę Góral-Półrolę – neurologopedę MZPPP w Kielcach. 

5. Przesiewowe badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci zdrowych 
5- i 6-letnich przeprowadzone przez p. mgr Justynę Prajsnar - psychologa 
i p. mgr Magdalenę Latos - pedagoga.

TELEFONY KONTAKTOWE Z MIEJSKIM ZESPOŁEM PORADNI PSYCHOLOGICZNI-PEDAGOGICZNYCH
skretariat - 41 3676728

p. prof. Jolanta Góral-Półrola - 
P. mgr Justyna Prajsnar psycholog - gabinet 113
P. mgr Magdalena Latos pedagog - gabinet 212