Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2020-06-25 09:47:12

OGŁOSZENIE

UWAGA RODZICE!!!!!!


Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 informuje
o zawieszenie zajęć w placówce w dniu 29.06.2020
na podstawie §18ust. 2pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2020 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 69.z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych GIS obowiązujących w czasie epidemii COVID – 19.

więcej...

2020-06-02 13:51:28

Ogłoszenie

Zapraszamy


 do głosowania na PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA w lokalizacji:

 

Wspólnota Mieszkaniowa
 Kielce, ul. Zamenhofa 6

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
https://podworko.nivea.pl/2020/lokalizacja/262-kielce

więcej...

2020-05-27 13:00:59

OGŁOSZENIE

Uwaga Rodzice


Prosimy o akualizację numeru konta bankowego podanego przez Państwa w deklaracji korzystania z usług przedszkola (jeśli w ciągu roku uległ zmianie).

 

W przypadku zmiany numeru bankowego prosimy o kontakt z referentem.

więcej...

2020-05-15 16:23:08

Planowanie żywienia i opieki

Uwaga Rodzice

W związku z planowaniem żywienia i opieki w okresie epidemii, każdego dnia do godz. 13.00, zobowiązujemy Rodziców  do zgłoszenia, do wychowawcy,  obecności dziecka na dzień następny.

Ułatwi to prawidłową  organizację żywienia i opieki.

W przypadku nie zgłoszenia dziecka, dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

więcej...

2020-05-15 16:13:09

Oświadczenie i zgoda na zajęcia rewalidacyjne

Oświadczenie i zgoda na zajęcia rewalidacyjne do pobrania w zalączniku.

więcej...

2020-05-11 14:10:36

Uwaga Rodzice

W dniu 13.05.2020 (środa) przedszkole częściowo wznawia działalność w godzinach 7.00 do 15.00. Placówka organizuje przede wszystkim zajęcia opiekuńcze oraz  w miarę możliwości, będzie organizowała  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

W placówce zostanie  otwarta jedna grupa mieszana, której liczebność nie może przekroczyć 12 dzieci, a rodzice wcześniej zadeklarowali  potrzebę skorzystania z usług przedszkola.

DO PRZEDSZKOLA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI POGODZENIA PRACY Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM W DOMU ORAZ PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19.

Rodzic, przyprowadzając dziecko, musi wręczyć osobie, której przekazuje Dziecko (w wiatrołapie przedszkola), wcześniej wydrukowane, wypełnione i podpisane przez obydwoje Rodziców lub Opiekunów prawnych, niezbędne dokumenty:

1. Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodziców/ Opiekunów prawnych

2. Podpisaną  Informację o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wypełniania Karty informacyjnej o stanie zdrowia dziecka w związku z COVID 19;

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym edukacji zdalnej, będziemy kontynuować zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola.

Dla tych rodziców dla których na dzień dzisiejszy nie możemy zagwarantować opieki, do 24 maja 2020r. zostaje wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługujący rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku

z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli  i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

 

O następnych ustaleniach i otwarciu kolejnej grupy dzieci, poinformujemy Państwa na stronie internetowej.


 Serdecznie pozdrawiam

Elżbieta Stępniewska

 

 

więcej...

2020-05-11 14:07:48

OGŁOSZENIE

                            Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Kielcach informuje o zawieszeniu zajęć w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach  w dniu  12 maja 2020r. w związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w przedszkolu.

W chwili  obecnej nie jest możliwe wdrożenie wszystkich wytycznych GIS i MZ  oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

więcej...

2020-05-08 16:39:41

OGŁOSZENIE

Szanowni  Rodzice

W dniu wznowienia pracy przedszkola (o terminie poinformujemy), placówka będzie czynna
w godzinach od 7.00 – 15.00. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa
i zgłoszenie do wychowawców grup chęci przysłania dziecka do przedszkola.

Gorąco pozdrawiamy, robimy wszystko, by Państwa dzieci były bezpieczne w placówce.

więcej...

2020-05-08 15:30:44

Procedury

PROCEDURY

 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 

W ZWIĄZKU

Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

 

 

W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 27

W KIELCACH

więcej...

2020-05-07 08:32:46

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice,

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu,  do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.


Informujemy, iż to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za posłanie dziecka
do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


Muszą Państwo być świadomi ryzyka na jakie jest narażone zdrowie dziecka i rodzin tzn.
- mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych może dojść do zakażenia Covid – 19

- w  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka  – rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na
 14-dniową kwarantannę;

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania.


W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja
w tej sprawie należy do organu prowadzącego.
Prezydent miasta, może wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę.


Wkrótce podamy kolejne ważne informacje.

więcej...

2020-05-06 14:22:57

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27
w Kielcach informuje
o zawieszeniu zajęć w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27
 od dnia 06 maja do 11 maja (włącznie) 2020r,
w związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie
dla zdrowia i życia dzieci w przedszkolu.
W chwili obecnej nie jest możliwe wdrożenie wszystkich wytycznych GIS i MZ
oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

 

 

więcej...

2020-05-05 13:35:34

OGŁOSZENIE

     Prezydent Kielc Bogdan Wenta w trosce o najmłodszych mieszkańców podjął decyzję, że żłobki i przedszkola na terenie miasta nie zostaną otwarte przynajmniej do końca bieżącego tygodnia.


O dacie otwarcia placówki zostaną Państwo poinformowani w terminie ustalonym przez władze naszego miasta, po wcześniejszym wypełnieniu zaleceń sanitarnych GIS. Zał. Wytyczne GIS i MZ

więcej...

2020-05-04 21:34:50

"Czyściochowe przedszkole"

Kształtowanie nawyków higienicznych

 

Zachęcamy do skorzystania ze specjalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatora programu "Czyściochowe Przedszkole". Materiały do edukacji domowej pomogą dziecku w zrozumieniu np. dlaczego ręce trzeba myć nawet wtedy, kiedy nie wychodzimy z domu.

 

Materiały: Czas na kąpiel, Dbamy o czyste ręce, Czysty nos, Korzystamy z toalety, Myjemy zęby, Chronimy skórę, dostępne są na stronie:

https://www.rossmann.pl/inspiracja/mistrz-higieny-na-6-naucz-juniora-jak-sie-nim-stac,1798?utm

więcej...

2020-04-30 09:43:36

Konkurs plastyczny „Czyściochowe przedszkole”

Nasze przedszkole przystąpiło do edukacyjnego programu i konkursu Czyściochowe Przedszkole dla przedszkoli w całej Polsce organizowanego przez firmę Rossmann
w ramach programu Rossnę! Junior.
W III odsłonie konkursu zostały zgłoszone i zaakceptowana trzy prace.

 

Prosimy o codzienne głosowanie na stronie www.rossmann.pl/czysciochowo
od 4 do 31 maja 2020r.

więcej...

2020-04-24 13:49:05

Ogloszenie


Szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja - ogłosił minister edukacji

narodowej Dariusz Piontkowski

"Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności

szkół, żłobków i przedszkoli"

więcej...

2020-04-21 21:08:09

PORANKI FREBLOWSKIE DLA DZIECI!

 

 

Zapraszamy na: PORANKI FREBLOWSKIE DLA DZIECI!


Każdego dnia od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00 na fanpage https://www.facebook.com/FROEBELpl/


Zajęcia trwają około 15 minut i są tak realizowane, że dzieci w wieku przedszkolnym spędzą bardzo fajny czas.


Zapraszamy wszystkie dzieci przed ekrany!


Zajęcia które się już odbyły możecie obejrzeć na facebooku:

https://www.facebook.com/search/videos/?q=froebel.pl&epa=SERP_TAB

 

 

więcej...

2020-04-03 17:32:11

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

 

Opłatę za przedszkole (za kwiecień 2020) wstrzymujemy do odwołania.

O ustalonym terminie wpłat zostaną Państwo powiadomieni.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.


Z poważaniem.

Anita Wiączek

więcej...

2020-03-26 09:13:39

Pedagogizacja

 

Czyste powietrze wokół nas.

więcej...

2020-03-16 19:02:33

16.03.2020 Nabór do przedszkoli - zmiana terminów!

OGŁOSZENIE                                                              

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA – ZMIANA terminu!

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 maca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 marca 2020r. ),  a także ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zmieniono terminy złożenia w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

 Nowy harmonogram naboru:

12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie/ e-mailowo)

19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl wniosek (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.).

 Następnie wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. 

 Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie. 

 Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

 DOKŁADNE TERMINY ZOSTANĄ PODANE PO OGŁOSZENIU PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INFORMACJI O WZNOWIENIU ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

  1. złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  - w ciągu 7 dni roboczych, w godzinach pracy placówek, a siódmego dnia roboczego - do godz. 15:00. począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
  2. podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dwunastego dnia roboczego do godz. 15:00, począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia składania wniosków w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru;
  3. potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko - pięć dni roboczych począwszy od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

  1. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki - trzeciego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po zakończeniu potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

 Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

więcej...

2020-03-11 13:16:25

KORONAWIRUS

Rodzicu,


Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

więcej...