Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach

2019-07-31 21:29:03

Pierwsza wycieczka do przedszkola

Dnia 30 sierpnia 2019r. w godzinach od 10.00 do 11.00
odbędzie się Dzień Otwarty
dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola. 


Zapraszamy.


Plan Dnia Otwartego pod hasłem
"PIERWSZA WYCIECZKA DO PRZEDSZKOLA"


10.00 - 10.15 - spotkanie w sali nr 1 - rozmowa z wychowawcami i personelem przedszkola grupy I.


10.15 - 10.30 - zapoznanie z pozostałymi salami, gabinetami, salą gimnastyczną oraz wychowawcami
                            i personelem pomocniczym pozostałych grup.


10.30 - 11.00 - spacer z rodzicem po przedszkolnym placu zabaw.

więcej...

2019-06-18 20:05:46

Umowa na dyżur wakacyjny

 

 

Umowa na dyżur wakacyjny dostępna
w zakładce PLIKI DO POBRANIA

więcej...

2019-06-16 22:50:24

Ogłoszenie

Uroczyste pożegnanie przedszkola przez dzieci  6-letnie z grupy IV odbędzie się 18.06.2019r. (wtorek) o godzinie 13.00

 

Prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci

- dziewczynki: białe bluzki, białe rajstopy, chusty ludowe z frędzlami, (spódniczki przedszkolne)                               

- chłopcy: białe koszule, czarne lub granatowe spodnie.

więcej...

2019-05-30 21:37:50

Procedury bezpieczeństwa


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące

w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27

w Kielcach

więcej...

2019-04-19 22:47:17

Życzenia Wielkanocne

 

 

 

 

 

Pogodnych , pełnych radości,
wiosennego optymizmu,  
ciepłych oraz rodzinnych
Świąt Wielkanocnych

Życzą
Dyrekcja i Pracownicy IPS nr 27 w Kielcach

więcej...

2019-04-08 09:31:58

OGŁOSZENIE

 

 

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach
nie strajkuje.
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem. 

więcej...

2019-04-04 07:05:55

Komunikat

 

Nauczyciele Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27
popierają postulaty protestujących
w całym kraju pracowników oświaty.

więcej...

2019-03-09 21:21:34

Klauzula informacyjna dla rodziców

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ Przedszkolem”, jest Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 11 A, 25-533 Kielce. W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@ips27.kielce.eu

2)    Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, jak i cel oraz zakres określają:

 • obowiązujące przepisy prawa,
 • zawarta umowa,
 • udzielona zgoda.

3)    Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to podanie danych jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.

4)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,
 • kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
  • Ø dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
  • Ø cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Ø nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • Ø dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Ø dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli:
  • Ø kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
  • Ø przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Ø Przedszkole nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Ø wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez Przedszkole są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia danych, jeśli:
  • Ø przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  • Ø przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Przedszkolu.

5)    Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6)    W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Przedszkole, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Przedszkolem a tym podmiotem.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

więcej...

2019-03-09 21:18:14

Informacja IOD

Funkcję Inspektora Ochrony Danych

w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach

pełni Pani Daria Samson.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

                                                         iod@ips27.kielce.eu

więcej...

2019-02-26 17:51:10

Rekrutacja 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

więcej...

2019-01-17 18:02:24

Zebranie z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

04.02.2019r.

GODZ. 16.30

 

Zapraszamy.

więcej...

2019-01-08 21:05:45

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 30 stycznia 2019r. (środa)
w godz.9.15-11.15
w naszym przedszkolu odbędzie się
BAL KARNAWAŁOWY.

 

więcej...

2019-01-03 18:38:40

Zaproszenie

Dzień otwartego przedszkola dla Babci i Dziadka


11 stycznia 2019 r. (piątek)

zapraszamy do naszego przedszkola BABCIE I DZIADKÓW naszych wychowanków

na wspólną zabawę z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Spotkania odbędą się wg harmonogramu:


Grupa II godz. 9.00

Grupa IV godz. 9.35

Grupa I godz. 10.10

Grupa III godz. 10.45

Zapraszamy.

więcej...

2019-01-01 15:52:09

Życzenia

Z okazji Nowego Roku życzymy dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń!

więcej...

2018-12-23 01:31:49

Życzenia


Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia,
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy dyrekcja i grono pedagogiczne IPS nr 27 w Kielcach.

więcej...

2018-12-05 22:23:07

Jasełka Bożonarodzeniowe 2018 „Betlejem polskie”

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE WRAZ Z DZIEĆMI

mają zaszczyt zaprosić na

JASEŁKA NARODOWE pt. „BETLEJEM POLSKIE”

które zostaną wystawione dn. 18.12.2018 r. o godz. 15.30

w kaplicy kościoła Św. Franciszka u Ojców Kapucynów

przy ul. Warszawskiej.

 

 

Trwają przygotowania do wystawienia Jasełek pt. „Betlejem polskie”.

Są to jasełka o tematyce narodowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którą obchodziliśmy w tym roku.

Każde dziecko z przedszkola posiada określoną rolę:

- dzieci z grupy I – to mali Polacy

- dzieci z grupy II – to Anioły, Pasterze, symbole Polski i zaborców

- dzieci z grupy III – to Krakowiacy, Górale, Anioły

- dzieci z grupy IV – to Maryja i Józef, Królowie, Żołnierze, Anioły

Prosimy Rodziców o zainteresowanie się rolą dziecka, przygotowanie odpowiedniego stroju do roli konsultując się z wychowawcami (część strojów posiadamy w przedszkolu i można je wypożyczyć).

W dniu jasełek Rodzice są proszeni o wcześniejsze odebranie dziecka z przedszkola, ubranie dziecka w odpowiedni do roli strój i rekwizyty oraz przybycie do kaplicy kościoła Ojców Kapucynów nie później niż o godz. 15.15 w dniu 18.12.2018 r. tj. wtorek. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 15.30.

Jeżeli ktoś nie może sam przyprowadzić dziecka na jasełka proszony jest o wcześniejsze zgłoszenie tego do wychowawcy grupy.

Ponadto informujemy, iż podczas jasełek nagrywany będzie profesjonalny film oraz robione będą zdjęcia, które będzie można nabyć po przedstawieniu za symboliczną kwotę. Dlatego prosimy o dobre przygotowanie dzieci i nie troszczenie się zbytnie o wykonanie zdjęć czy filmu własnym aparatem.

Dziękujemy za życzliwą współpracę i pomoc w przygotowaniu jasełek.

 

Dyrekcja i Wychowawcy


więcej...

2018-12-02 21:10:44

Badanie poziomu cukru

W dniach 5 i 6 grudnia 2018 roku (środa, czwartek)

w godzinach 13:30-16:00 na terenie naszego przedszkola odbędzie się

bezpłatne badanie poziomu glikemii (cukru).

Zapraszam wszystkich chętnych rodziców dzieci 

uczęszczających do naszego przedszkola 

jak również ich opiekunów.

Najlepiej 2 godziny po posiłku.

 

Pielęgniarka Helena Smelcerz

więcej...

2018-11-19 16:07:44

Jasełka 2018

Wykaz kolęd i pastorałek, które będą śpiewane

 przez dzieci podczas przedstawienia jasełkowego pt. „Betlejem polskie”

w kościele parafialnym p. w. Świętego Franciszka z Asyżu dnia 18.12.2018 r.

 

Kolędy:

- Nie było miejsca dla Ciebie

- Jezus malusieńki

- Dzisiaj w Betlejem

- Lulajże Jezuniu

- Wśród nocnej ciszy

- Pójdźmy wszyscy do stajenki

- Przybieżeli do Betlejem pasterze

- Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły

- A wczora z wieczora

- Podnieś rękę Boże Dziecię

 

Pastorałki:

- Jezusa narodzonego - tradycyjna

- W grudniowe noce – Gawęda

- Aniołek najładniejszy

- Świeć gwiazdeczko – Arki Noego

- Pastuszek bosy

 

Inne pieśni narodowe:

- Jak długo w sercach naszych

- Maszerują strzelcy

- Marsz pierwszej brygady

- Wojenko, wojenko

- Pierwsza kadrowa

 

Zachęcamy Rodziców do wspólnego utrwalania z dzieckiem  znajomości kolęd i pastorałek

w domu. Teksty i wykonanie można odnaleźć w Internecie, wpisując na youtube tytuł i wykonawcę.

Liczymy na radosne kolędowanie z Państwem i z dziećmi podczas Jasełek.

 

                                                                                                                    Renata Kurtek

więcej...

2018-11-09 20:07:21

List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży
zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu,
jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

więcej...

2018-11-09 20:01:35

List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                      

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 

 

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

 

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

 

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestię profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

 

Pamiętajmy, że odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby
z obniżoną odpornością. Odmowa poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia najmłodszych.

 

 Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

 

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Państwa podopiecznych podjęli dialog z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami uczniów na temat szczepień ochronnych. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” staje się bowiem obecnie niezwykle aktualne.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

więcej...