RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału

w RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

na NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ

wszystkie chętne rodziny z przedszkola.


Każde dziecko wspólnie z członkami swojej rodziny

może wykonać 1 pracę plastyczną.


Prace należy dostarczyć do nauczycieli grup do 20 marcza 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2018r.

Zapraszamy.