KONKURS MATEMATYCZNY

Konkurs Matematyczny „Kangurek Przedszkolaka”

 

Dnia 15.05.2019 r. dzieci z naszego przedszkola – Jakub T. i Ignacy K. z grupy IV – uczestniczyły w Międzyprzedszkolnym Konkursie Matematycznym „Kangurek Przedszkolaka” zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach.

Zagadnienia konkursowe zostały opracowane na podstawie programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej - ,,Dziecięca matematyka”. Konkurs odbywał się pod patronatem Dyrekcji Muzeum Historii Kielc. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi pojęciami matematycznymi i rozwijanie procesu logicznego myślenia. Chłopcy bardzo dobrze wykonywali zadania matematyczne zdobywając I miejsce. Przedszkole otrzymało dyplom, pamiątkowy puchar i grę edukacyjną, a zwycięzcy również dyplomy za I miejsce i ciekawe nagrody. Konkurs dostarczył dzieciom wiele emocji i ciekawych przeżyć związanych nie tylko z matematyką, ale i spotkaniem z kolegami z innych przedszkoli, zabawą w podróż po Europie, gdyż „Kangurek Matematyczny” jest konkursem międzynarodowym.

 

Renata Kurtek