Jesteśmy tacy sami.

                                                                                                

 

            2 grudnia 2016r. w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych połączone z rozstrzygnięciem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”.
Honorowy patronat nad uroczystością objęło Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, a Radio Kielce i Echo Dnia objęły imprezę patronatem medialnym.


Gościem specjalnym uroczystości była pani Renata RabczyńskaŚwiętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz pani Aleksandra Potocka-Kuc – artysta plastyk, nauczyciel /konsultant ŚCDN w Kielcach.

 

Celem uroczystości było przede wszystkim kształtowanie pozytywnych wartości
i postaw wobec niepełnosprawnych rówieśników, przybliżenie istoty ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz propagowanie idei integracji wśród dzieci.


Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych są okazją, by zwrócić uwagę
na problemy tej grupy społecznej i zwiększyć świadomość publiczną o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia i w każdym jego momencie.
Małe dzieci wolne są od uprzedzeń, przesądów.
Naszą rolą – rolą osób dorosłych – jest uświadomienie im, że niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźna, że nie można się nią zarazić!
Wspólne zabawy, zajęcia, wycieczki w naturalny sposób uczą dzieci wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności i empatii.
Integracja dzieci zdrowych i tych, które los doświadczył niepełnosprawnością, kształtuje wrażliwą na potrzeby innych ludzi osobowość i przełamuje bariery stereotypów.

            W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu „Jesteśmy tacy sami – integracja
w oczach dziecka”
wzięło udział 43 dzieci z całej Polski.  

Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień

 

I nagrodaMagdalena Kasztelan, lat 6 Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach,

 

II nagrodaLena Wilkos, lat 4 Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie

 

III nagrodaHanna Piórecka, lat 5 Przedszkole Nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek

Wyróżnienia:

1.      Katarzyna Kuc, lat 6 Prywatne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach,

2.      Lena Gogolewska, lat 5 Oddział Przedszkolny w Łyskach 

3.      Amelia Glita, lat 5 Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

4.      Filip Ziółkowski, lat 6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

5.      Wiktoria Pyszczak, lat 6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

6.      Zuzanna Sydlewska, lat 5 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

7.      Małgorzata Nyka, lat 6 Przedszkole Nr 6 w Bydgoszczy

8.      Marcel Cudowski, lat 6 Oddział Przedszkolny w Łyskach

9.      Marek Mazur, lat 6 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Kielcach

10.    Maria Łakomska, lat 6 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Kielcach


             
Dziecięce prace konkursowe były najlepszym dowodem słuszności idei integracji.
Były one bowiem obrazem radosnej i spontanicznej zabawy pozbawionej barier, uprzedzeń czy przekonań o inności osób niepełnosprawnych. Integracja widziana oczami dziecka emanuje ciepłem, radością i niegasnącym uśmiechem. „Uśmiechem, który rozwidnia życie….”

Dzięki serdecznemu wsparciu:
- p. Małgorzaty Zapały – wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne dyplomy,
- konsultanta oświatowego p. Łukasza Bagińskiego oraz Grupy Edukacyjnej MAC Edukacja - nasi zwycięzcy otrzymali wyjątkowe nagrody.

Dziękujemy KAŻDEJ OSOBIE, która okazała serce, wsparcie i zaangażowanie, by nasza uroczystość nabrała jeszcze piękniejszego charakteru.

 

Jolanta Łakomiec
Agnieszka Hajduk