Grupa I

 

Wewnątrzgrupaowy konkurs sparawnościowy.

 


5 kwietnia 2019r. w grupie I odbył się drużynowy konkura sprawnościowy. Dzieci zostały zapoznane z zasadami konkursu i po krótkiej rozgrzewce mogły przystąpić do rywalizacji. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach ruchowo-sportwych z elementami rywalizacji. Obie drużyny zdobyły po trzy punkty.

Konkurs miał na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i wdrażanie dzieciom zasad zdrowej rywalizacji.

Wychowawcy.