Informacje ogólne

  MISJA PRZEDSZKOLA:
Dbamy o spontaniczny uśmiech dziecka.
"Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały swiat."
    
   
WIZJA PRZEDSZKOLA:
"Dziecko chce być dobre,

jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż".

Wychowanie przy ścisłej współpracy z rodzicami

bezpiecznego, szczęśliwego i empatycznego dziecka.      Placówka mieści się w zacisznej okolicy. Walorem lokalizacji jest bliskość terenów zielonych położonych nad rzeką Silnicą.
Budynek przedszkolny został niedawno odnowiony: wymieniono okna, pomalowano elewację. Każda z czterech grup wiekowych bawi i uczy się w swojej sali. Pomieszczenia grupowe są widne, przestronne, z przylegającymi odnowionymi łazienkami. Posiadamy również salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny, pedagogiczny, integracji sensorycznej.
     Przedszkole zapewnia opiekę pielęgniarską, 5- i 6-latkom logopedyczną, a rodzicom kontakt z psychologiem   
i pedagogiem z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
     Nasi podopieczni uczestniczą w wielu wycieczkach, konkursach oraz uroczystościach okazjonalnych. Z wszystkimi grupami prowadzone są bezpłatne zajecia z rytmiki, z dziećmi 5-, 6-letnimi z języka angielskiego.
     W naszym przedszkolu ze względu na integracyjny charakter placówki oddziały liczą 20-oro dzieci, w tym maksymalnie 5-oro ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nad przedszkolakami opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego oraz uprawniające do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową i intelektualną. W każdym oddziale zatrudnia się wychowawcę, nauczyciela wspierającego dzieci niepełnosprawne oraz pomoc nauczyciela.
     W przedszkolu działa sekcja "Młodych sportowców" adresowana do chętnych dzieci i ich rodzicówPREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Grupa I 

- mgr Zofia J.-P.

- mgr Ewa K.

- mgr Jolanta Ł.

- mgr Anita W.

- p. Elżbieta B. - pomoc n-la


Grupa II 

- mgr Mariola G.

- mgr Karina I.

- mgr Ewa K.

- mgr Małgorzata Z.

- p. Bożena K. - pomoc n-la


Grupa III

-mgr Agnieszak H.

- mgr Zofia J - P

- mgr Ewa K.

- mgr Małgorzata S.

- mgr Elżbieta S.

- p. Barbara K. - pomoc n-la

 

Grupa IV 

- mgr Ewa K.

- mgr Renata K.

- mgr Bogusława M.

- p. Halina G. - pomoc n-la 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 Finansowane przez Urząd Miasta w Kielcach 
- rytmika dla wszystkich dzieci