Umowa na rok szkolny 2019/2020


Prosimy o wudrukowanie umowy w 2 egzemplarzach
i dostarczenie do przedszkola w terminie do 5 lipca 2019r.