Trening Iskierek

13 kwietnia 2019r. odbył się kolejny trening Młodych Sportowców. Na zajęciach wykorzystano elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, który ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Dziecko poznaje więc swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy. Genialność tej metody polega właśnie na jej prostocie i naturalności.