Klub

  Na holu naszego przedszkola została zaadaptowana ściana

promująca działalność Klubu Sportowego „Iskierki”.

Jest na niej logo „Olimpiad Specjalnych” i „Młodych Sportowców”

oraz zdjęcia zawodników ze spotkań treningowych oraz imprez,

w których braliśmy do tej pory udział.

Pieniądze na tę inwestycję zostały pozyskane z Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie

oraz od sponsorów indywidualnych.

 

 

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz dobroci:

- Panu Dariuszowi Stachurze – Dyrektorowi Regionalnemu Oddziału Olimpiad Specjalnych – Świętokrzyskie,

- Pani Annie Kozak –Zapale – rodzicowi naszych wychowanków, współorganizatorce Klubu „ Iskierki”


                                                              „Officium officio provocatur”

                                                        /Życzliwość wywołuje życzliwość/